koritsi

 

Το ypostirizo.gr με σεβασμό και ενδιαφέρον προς το παιδί και την οικογένεια δημιουργεἰ ένα κατάλληλα σχεδιασμένο πρόγραμμα και προσφέρει:
  • Έγκυρη αξιολόγηση με σταθμισμένα και τυποποιημένα τεστ
  • Σχεδιασμό και εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος μαθησιακής αποκατάστασης
  • Αξιολόγηση νοημοσύνης για παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών (WISC III)
  • Συχνές επαναξιολογήσεις και έλεγχος της προόδου του μαθητή
  • Συνεργασιά και επικοινωνία με σχολεία και άλλους φορείς με στόχο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των δυσκολιών σε οποιοδήποτε πλαίσιο κι αν εμφανίζονται

Τι είναι όμως οι μαθησιακές δυσκολίες;

Εδώ και πολλά χρόνια οι δυσκολίες που ανέκαθεν συναντούσαν πολλά παιδιά στην μάθηση θεωρούνταν ως έλλειψη ικανότητας του μαθητή. Όλοι έχουμε ακούσει την έκφραση ´´δεν τα παίρνει τα γράμματα´´. Η άποψη αύτη όμως ενοχοποιούσε το παιδί και το οδηγούσε σε αποφυγή ή και παραίτηση από κάθε προσπάθεια. Και τα ίδια τα παιδιά όμως, τείνουν να ερμηνεύουν τις μαθησιακές τους δυσκολίες κατά παρόμοιο τρόπο, όταν συγκρίνουν τον εαυτό τους και τις επιδόσεις τους με τις επιδόσεις των συνομιλήκων τους. Η αντίληψη αυτή συνήθως καθιστά μάταιη για τον μαθητή κάθε περαιτέρω προσπάθεια και σταδιακά οδηγείται στην παραίτηση ή στην αποφυγή όλων όσων δυσκολεύεται να κατανοήσει.

Η σύγχρονη άποψη καταργεί την ερμηνεία της έλλειψης ικανοτήτων και προσανατολίζεται προς την διαφοροποιημένη διδακτική μέθοδο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε ειναι οτι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΜΠΕΛΗΣ Ή ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, μαθητής που δεν θέλει να μάθει. Η ´´τεμπελιά´´ και η ´άδιαφορία´´είναι η άμυνα του μαθήτη με μαθησιακές δυσκολίες όταν πιέζεται πέρα απο τα όρια και τις δυνατότητές του.

Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απο μαθητή της Β´Δημοτικου.

keimenaki

(Δεν μ῾ αρέσει να διαβάζω. Κάθε φορά που προσπαθώ τα γράμματα χορεύουν μπροστά στα μάτια μου και μετά πονάει η κοιλίτσα μου και σταματάω)

Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

1. Δυσκολίες στη γραφή και την ορθογραφία

-παράλειψη γραμμάτων (π.χ. τραπζι αντί τραπέζι)

-αντικατάσταση γραμμάτων (π.χ. πεστέτα αντί πετσέτα)

-σύντμηση λέξεων (π.χ. τρέχω αντί τρέχοντας)

-αντιστροφή γραμμάτων (π.χ. σωτσό αντί σωστό)

-αντιστροφή συλλαβών σε μία λέξη (π.χ. νωδι αντί δίνω)

-ορθογραφικά λάθη-αδυναμία αυτοματοποίησης των βασικών καταλήξεων (αρσενικά σε -ης, θηλυκά σε -η, ουδέτερα σε -ι, ρήματα σε -ω κτλ)

-αδυναμία τήρησης των αποστάσεων ανάμεσα στις λέξεις (π.χ. ημητέραμουμαγειρεύει)

-καθρεπτική γραφή γραμμάτων και λέξεων (π.χ. 3 αντί ε)

-αντικατάσταση γραμμάτων των οποίων οι ήχοι (φθόγγοι) είναι φωνολογικά συγγενείς (χειλικοί, οδοντικοί. ουρανικόληκτοι , π.χ. β-φ, θ-δ, γ-χ) ή αντικαταστάσεις φθόγγων που μοιάζουν μεταξύ τυος ως προς τη μορφή

-προσθήκες φθόγγων ή συλλαβών

-δυσκολία στον τονισμό και γενικότερα στη χρήση των σημείων της στίξης

-αδυναμία διάκρισης των κεφαλαίων γραμμάτων - πολλές φορές χρησιμοποιούνται όταν δε χρειάζονται (π.χ. Σημερα πήγα Στο σχολείο.)

-έντονη κακογραφία

-χρήση περιορισμένου λεξιλογίου- αδυναμία εκφραστικής ικανότητας

-συντακτικά λάθη - οι προτάσεις των παιδιών δεν είναι σωστά δομημένες

2. Δυσκολίες στην ανάγνωση

-παράλειψη γραμμάτων ή συλλαβών

-αντιμετάθεση, πρόσθεση ή αντιστροφή γραμμάτων ή συλλαβών

-έντονη δυσκολία στην ανάγνωση συμπλεγμάτων

-αργός ρυθμός ανάγνωσης

-μη τήρηση των σημείων στίξης (διαβάζουν χωρίς να "χρωματίζουν" καθόλου τη φωνή τους-δε σταματούν σε κόμμα ή τελεία)

-συλλαβική ανάγνωση

-αδυναμία συγκέντρωσης-διαταρακτικότητα-μικρή διάρκεια προσοχής

-χάσιμο αράδας (χάνουν εύκολα τη θέση του σημείου που διαβάζουν και πολλές φορές συνεχίζουν να διαβάζουν μερικές σειρές πιο πριν ή πιο μετά)

-κατα την ανάγνωση, όταν δυσκολεύονται σε κάποιες λέξεις δεν τις διαβάζουν αλλά τις μαντεύουν, παρασυρόμενα απο κάποια γνωστή τους συλλαβή ή κάποια λέξη που είναι οικεία σε αυτά (π.χ. παιδί αντί παιδικός)

-αδυναμία κατανόησης του περιεχομένου του κειμένου

3. Δυσκολίες στην αριθμητική

-δυσκολίες στις βασικές πράξεις των μαθηματικών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση)

-αδυναμία νοερών πράξεων (πολλές φορές τα δυσλεξικά παιδιά χρησιμοποιούν τα δαχτυλά τους ή άλλα αντικείμενα για να κάνουν πράξεις)

-αδυναμία κατανόησης βασικών εννοιών όπως του μεγέθους, της ποσότητας, της μεταβολής, της μετάθεσης

-δυσκολία στην εκμάθηση της προπαίδειας του πολλαπλασιασμού

-δυσκολία στην εκτέλεση διαδοχικών βημάτων στις αριθμητικές πράξεις

-αδυναμία κατανόησης της εκφώνησης των μαθηματικών προβλημάτων