· Σε ποιούς απευθύνεται;

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά, κανονικής ανάπτυξης, ηλικίας 5 έως 10 ετών, καθώς αυτή είναι η κρἰσιμη αλλά και κατάλληλη ταυτόχρονα ηλικία για να τεθούν οι βάσεις της ανάπτυξης της συναισθηματικής ωριμότητας, που θα οδηγήσει, αργότερα, σε μια υγιή προσωπικότητα.

rdty· Αφορά το δικό μου παιδί;

Αφορά κάθε παιδί καθώς δεν αποτελεί θεραπεία αλλά εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες και πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων συμπεριφορἀς. Ακόμη πιο βοηθητικό όμως είναι για παιδιά, που παρουσιάζουν στοιχεία επιθετικότητας ή αντίθετα παθητικότητας στην συμπεριφορά τους, συναισθηματικής απόσυρσης, εγωκεντρισμού κ.α.

· Σε τί θα βοηθήσει το παιδί μου;

Το εργαστήρι αυτό, στοχεύει να εισάγει τα παιδιά στον μαγικό κόσμο των συναισθημάτων, μελετώντας ένα προς ένα το κάθε συναίσθημα ξεχωριστά. Μέσα από μια σειρά δομημένων δραστηριοτἠτων, όπως παιχνίδια ρόλων, κοινωνικές ιστορίες, ασκήσεις εμπιστοσύνης κ.α. βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν, με ευχαριστο τροπο, κοινωνικές δεξιοτητες που οδηγούν σε:

– επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις

– βελτίωση αυτοελέγχου και αυτοπεποίθησης

– μεγαλύτερη προσαρμοστική ικανότητα

– ανεξαρτησία

– στρατηγικές επίλυσης διαφωνιών

– αναγνώριση κι έκφραση συναισθημάτων

· Γιατί είναι σημαντική η ανάπτυξη συναισθηματικής ωριμότητας;

Η ελλιπής ανάπτυξη συναισθηματικής ωριμότητας στην παιδική ηλικία οδηγεί σε συναισθηματική ανωριμότητα στην ενήλικη ζωή. Αυτό, στην πράξη, μεταφράζεται ως εξής:

– Δυσκολία του ατόμου να αποδεσμευτεί από την οικογένεια καταγωγής του ή μέλη αυτής (π.χ. μητέρα).

– Δυσκολία ελέγχου των συναισθημάτων, έχει έντονα ξεσπάσματα.

– Δυσκολία να εκφράσει συναισθήματα, δεν θέλει να μιλάει γι’ αυτά.

– Δυσκολία να καταλάβει τα συναισθήματα των άλλων, δεν είναι ευαίσθητος ή δέιχνει αδιάφορος.

– Δείχνει απροθυμία στη λεκτική επικοινωνία (αναβάλει την επίλυση μιας σύγκρουσης κατακρατώντας μέσα του την όποια αρνητική ενέργεια έχει συσσωρευτεί)

– Δεν αναλαμβάνει ευθύνες απέναντι στους άλλους κ.α.

· Λοιπές πληροφορίες…ctfyu

Στο Εργαστἠρι Κοινωνικών Δεξιοτήτων συμμετέχουν ομάδες έως 6 παιδιών. Οι συναντήσεις είναι διάρκειας 60 λεπτών και πραγματοποιούνται μία (1) φορά την εβδομάδα.

Ο συντονισμός των ομάδων γίνεται από έμπειρους ψυχολόγους.