Χρησιμοποιώντας την μέθοδο Βobath-N.D.T. για παιδιά, αναλαμβάνουμε την αποκατάσταση παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος όπως:

- τετραπληγία

- διπληγία

- ημιπληγία

- μυοπάθεια

- παραπληγία

- αναπτυξιακά σύνδρομα

- παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος

 

ergotherapeiaΠώς λειτουργεί η μέθοδος Bobath;
Η μέθοδος του Νευροεξελικτικού Ελέγχου διευκολύνει τα παιδιά να κατακτήσουν μια συνδιασμένη λειτουργική κίνηση προετοιμάζοντας κατάλληλα το μυοσκελετικό σύστημα.

Εντοπίζουμε πρώτα τις αποκλίσεις και αξιολογούμε την ποιότητα της κάθε κινητικής λειτουργίας του παιδιού. Στη συνέχεια προετοιμάζουμε ή ενσωματώνουμε τα κινητικά χαρακτηριστικά που απουσιάζουν ή δεν εμφανίζονται κατάλληλα. Έτσι, μέσα από εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα και χρησιμοποιώντας ειδικά βοηθήματα, βελτιώνουμε τους τομείς τις κινητικότητας στους οποίους το παιδί υπολείπεται.

 

Πού στοχεύει;

Η μέθοδος Bobath σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί και να βελτιώνει τους εξής τομείς της κινητικότητας:

-βελτίωση της ημιπληγική πλευράς σε σχέση με την υγιή πλευρά

-ανάκτηση της χαμένης κινητικότητας

-μείωση έως και εξάλειψη της σπαστικότητας

-επίτευξη της συμμετρίας του σώματος

-βελτίωση της ισορροπίας

-προφύλαξη απο ανεπιθύμητες δυσκαμψίες