Η πρόγνωση της πορείας ενός παιδιού στο αυτιστικό φάσμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η εμφάνιση λόγου σε προσχολική ηλικία, το σχετικά καλό νοητικό δυναμικό αλλά και η κατάλληλη και έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση είναι βασικά στοιχεία για καλύτερη πρόγνωση.