Η φαρμακευτική αγωγή, εφόσον έχει προταθεί από τους θεράποντες ιατρούς,  λειτουργεί πολύ συχνά βοηθητικά στη θεραπευτική διαδικασία. Τα φάρμακα μπορούν να μειώσουν συμπεριφορές οι οποίες εμποδίζουν την εκπαίδευση του παιδιού ή την ομαλοποίηση της καθημερινής ζωής.Μπορούν να βοηθήσουν τη συνεργασία του παιδιού, τη συγκέντρωσή του, να μειώσουν κινδύνους από τις αυτοτραυματικές συμπεριφορές και συνεπώς να επιταχύνουν την απόκτηση δεξιοτήτων.