Το πρωταρχικό μέλημα των γονέων θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουν ένα ήρεμο και χαρούμενο περιβάλλον στα παιδιά τους, να επιλέξουν το θεραπευτικό πλαίσιο και στη συνέχεια μπορούν να λειτουργήσουν και ως συν-θεραπευτές. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα του παιδιού θα χρειαστεί κάποια μορφή εκπαίδευσης από τους θεραπευτές και άμεσης συνεργασίας.