Με την έγκαιρη και κατάλληλη μαθησιακή βοήθεια, τότε το πιο πιθανό είναι να μπορέσει να παρακολουθήσει οποιοδήποτε πανεπιστήμιο και να καταξιωθεί στον επαγγελματικό τομέα, που τον ενδιαφέρει. Πολλοί δυσλεκτικοί επιτυγχάνουν σε τομείς δημιουργικότητας, σωματοκινητικού συντονισμού και σε επαγγέλματα που απαιτούν ικανότητες ενσυναίσθησης.

Η Δυσλεξία μπορεί να εμφανιστεί σε παιδιά με όλες τις δυνατότητες και τα δυλεκτικά άτομα είναι συνήθως φυσιολογικής ή και υψηλής νοημοσύνης. Εμφανίζεται σε όλες τις κοινικο - οικονομικές τάξεις και σε όλες τις περιοχές της γης. Αν, όμως, δεν βοηθηθεί το δυσλεκτικό άτομο εγκαίρως, τότε ενδέχεται να εμφανίζει χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

Η Δυσλεξία υπολογίζεται οτι επηρεάζει περίπου 4% - 8% του πληθυσμού.

Πηγή: http://www.exelixilogou.gr

Η δυσλεξία δεν είναι αρρώστια. Το δυσλεκτικό παιδί έχει ένα άλλο τρόπο εκμάθησης. Στο παιδί με δυσλεξία δουλεύει το δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου πιο πολύ. Η λεκτική ανάπτυξη όμως, όσο αφορά την ανάγνωση και τη γραφή, μένει πίσω. Στο σχολείο η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας στηρίζονται στην λεκτική ανάπτυξη. Το παιδί που έχει δυσλεξία λοιπόν, έχει ένα διαφορετικό τρόπο εκμάθησης. Όταν προσεγγίζουμε το δυσλεκτικό παιδί με ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας, τότε η απόδοση του θα είναι καλύτερη σε συνάρτηση πάντα με την ηλικία και την νοημοσύνη του.

Είναι αλήθεια πως πολλές ενδείξεις υπάρχουν από νωρίς, στην έναρξη της σχολικής σταδιοδρομίας κάποιων παιδιών. Ωστόσο αυτο δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί. Δεν αποτελούν παρά μόνο ενδείξεις, η οποίες ίσως εξαλειφθούν αργότερα και το παιδί ακολουθεί την κανονική μαθησιακή εξέλιξη. Κάποιες διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν πολλά παιδιά οφείλονται απλά και μόνο στην διαφορετικότητα που διέπει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Κανείς δεν είναι ίδιος με κανένα, ούτε είναι ίδιοι οι ρυθμοί μάθησης σε κάθε παιδί. Άκομη και στην πρώτη δημοτικού μια καθυστερημένη εξέλιξη σε σχέση με τους συνομιλήκους θα μπορούσε να αποτελεί απλώς καθυστερημένη προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Με την πάροδο των ημερών μπορεί να δούμε το παιδί να ξεπερνά τις όποιες δυσκολίες και να προσαρμόζεται απόλυτα στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις. Ωστόσο, εάν οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες ή επιμένουν έως το τέλος την πρώτης δημοτικού, τότε ο γονιός θα πρέπει να ζητήσει μια μαθησιακή αξιολόγηση στα μέσα της φοίτησης στην δευτέρα δημοτικού.