Είναι αλήθεια πως πολλές ενδείξεις υπάρχουν από νωρίς, στην έναρξη της σχολικής σταδιοδρομίας κάποιων παιδιών. Ωστόσο αυτο δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί. Δεν αποτελούν παρά μόνο ενδείξεις, η οποίες ίσως εξαλειφθούν αργότερα και το παιδί ακολουθεί την κανονική μαθησιακή εξέλιξη. Κάποιες διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν πολλά παιδιά οφείλονται απλά και μόνο στην διαφορετικότητα που διέπει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Κανείς δεν είναι ίδιος με κανένα, ούτε είναι ίδιοι οι ρυθμοί μάθησης σε κάθε παιδί. Άκομη και στην πρώτη δημοτικού μια καθυστερημένη εξέλιξη σε σχέση με τους συνομιλήκους θα μπορούσε να αποτελεί απλώς καθυστερημένη προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Με την πάροδο των ημερών μπορεί να δούμε το παιδί να ξεπερνά τις όποιες δυσκολίες και να προσαρμόζεται απόλυτα στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις. Ωστόσο, εάν οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες ή επιμένουν έως το τέλος την πρώτης δημοτικού, τότε ο γονιός θα πρέπει να ζητήσει μια μαθησιακή αξιολόγηση στα μέσα της φοίτησης στην δευτέρα δημοτικού.