Η Δυσλεξία μπορεί να εμφανιστεί σε παιδιά με όλες τις δυνατότητες και τα δυλεκτικά άτομα είναι συνήθως φυσιολογικής ή και υψηλής νοημοσύνης. Εμφανίζεται σε όλες τις κοινικο - οικονομικές τάξεις και σε όλες τις περιοχές της γης. Αν, όμως, δεν βοηθηθεί το δυσλεκτικό άτομο εγκαίρως, τότε ενδέχεται να εμφανίζει χαμηλή αυτοεκτίμηση.