Με την έγκαιρη και κατάλληλη μαθησιακή βοήθεια, τότε το πιο πιθανό είναι να μπορέσει να παρακολουθήσει οποιοδήποτε πανεπιστήμιο και να καταξιωθεί στον επαγγελματικό τομέα, που τον ενδιαφέρει. Πολλοί δυσλεκτικοί επιτυγχάνουν σε τομείς δημιουργικότητας, σωματοκινητικού συντονισμού και σε επαγγέλματα που απαιτούν ικανότητες ενσυναίσθησης.