Κατά κανόνα, όταν προτείνεται ψυχοθεραπευτική βοήθεια σε ένα παιδί τότε χρειάζεται και οι γονείς του να βοηθηθούν - από άλλον θεραπευτή - ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια του παιδιού τους άμεσα και έμμεσα, μέσα από τις αλλαγές στις συνθήκες ζωής της οικογένειας και τη διευθέτηση τυχόν συγκρούσεων των γονέων με το παιδί ή των γονέων μεταξύ τους. Οι συνεδρίες συμβουλευτικής, ατομικής ψυχοθεραπεία, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε οικογένειας – δεν γίνονται μεμονωμένα αλλά παράλληλα με την ατομική θεραπεία του παιδιού.